Vær den som gjør det

“Vær den som gjør det” er Kavlifondets kampanje for å minne deg på at vi alle kan bidra til å gjøre barn og unges hverdag bedre.

Kavlifondet vil at alle barn og unge skal oppleve trygghet, mestring og inkludering.

Vi er stiftelsen som eier hele Kavlikonsernet, og som deler ut hele overskuddet fra Kavli til gode formål. Nå deler vi ut rundt 100 millioner kroner i året.

Les gjerne mer om prosjektene vi støtter her

Vi arbeider for å styrke barn og unges psykiske helse gjennom støtte til prosjekter som forebygger og bekjemper utenforskap.

Hver film i kampanjen forteller en historie som vi har fått formidlet av et barn, en ungdom eller helsepersonell som arbeider tett på de unge blant oss.

Ofte er det helt enkle ting som skal til for at hverdagen skal bli litt mindre strevsom. Det understrekes også av historiene til fagekspertene som vi samarbeider med. 

Les deres fortellinger om hvor mye det kan bety – og vær den som gjør det!

Ti råd til deg i møte med barn og unge som strever

Finn Skårderud, psykiater ved Villa SULT

Om læreren som ga en utsatt elev trygghet uten å si et eneste ord. Kavlifondet støtter Villa SULTs arbeid for mennesker med spiseforstyrrelser.

Les mer

Maria Østhassel, psykolog og formidler

Om kraften i en tekstmelding til et ungt menneske i sorg. Kavlifondet støtter hennes formidling om psykisk helse som @psyktdeg i sosiale medier.

Les mer

Magne Raundalen, barnepsykolog

Om enkle grep som kan støtte en ungdom ut av utenforskap. Raundalen er en av grunnleggerne av Guttas Campus, som Kavlifondet støtter.

Les mer

Irene Bircow Elgen, barnelege og barnepsykiater

Om å nærme seg barn som er tøffe utad når de har det vondt innvendig. Elgen er med i den kommende foreldreutgaven av VI-appen, som Kavlifondet støtter.

Les mer

“Med “Vær den som gjør det” vil vi minne om hva hver av oss kan bidra med til barn og unge vi møter i hverdagen, og om viktigheten av et inkluderende, varmt samfunn hvor vi tar vare på hverandre.”

Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet