Vær den som gjør det

“Vær den som gjør det” er Kavlifondets kampanje for å minne deg på at vi alle kan bidra til å gjøre barn og unges hverdag bedre.

Kavlifondet vil at alle barn og unge skal oppleve trygghet, mestring og inkludering.

Vi er stiftelsen som eier hele Kavlikonsernet, og som deler ut hele overskuddet fra Kavli til gode formål.

Les gjerne mer om prosjektene vi støtter her

Vi arbeider for å styrke barn og unges psykiske helse gjennom støtte til prosjekter som skal styrke barn og unges psykiske helse, og forebygge utenforskap og ensomhet. 

Men penger og prosjekter kan ikke løse alt. 

I fjor lanserte vi vår kampanje “Vær den som gjør det”. Budskapet traff mange. Responsen var så enorm og positiv, at vi har valgt å ta den med oss videre.

I høst vil vi igjen dele hele filmserien i våre sosiale medier.

Hver film forteller en historie som vi har fått formidlet av et barn, en ungdom eller helsepersonell som arbeider tett på de unge blant oss. Vi vil også publisere nye artikler på denne ressurssiden. 

Ofte er det helt enkle ting som skal til for at hverdagen skal bli litt mindre strevsom. Det understrekes også av historiene til fagekspertene som vi samarbeider med. 

Vi håper mange blir med og deler, og ikke minst, blir med og omsetter budskapet til store og små handlinger i hverdagen.

Les fortellingene om hvor mye det kan bety – og vær den som gjør det!

Ti råd til deg i møte med barn og unge som strever

1o råd når barn og unge trenger din støtte

Hvordan kan du best møte barn og unge som strever? Les rådene fra Voksne for barn og ROS Rådgivning for spiseforstyrrelser.

Les mer

Vær den som våger å spørre!

På skolen fikk Tina kjenne utenforskap på kroppen. Nå har det resultert i et kunstprosjekt på Instagram. Les mer

Les mer

Små ting betyr mer enn du tror!

To erfarne helsesykepleiere deler innsikt og erfaringer fra sitt arbeid tett på barn og unge.  

Les mer

“Vær den som gjør det” fortsatt like aktuell

Et år etter at kampanjen “Vær den som gjør det” ble lansert for første gang, er budskapet fortsatt like aktuelt.

Les mer

“Med “Vær den som gjør det” vil vi minne om hva hver av oss kan bidra med til barn og unge vi møter i hverdagen, og om viktigheten av et inkluderende, varmt samfunn hvor vi tar vare på hverandre.”

Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet